"Karran på tur"

Dette er ei turgruppe hvor det sosiale er i fokus - turen er ikke så nøye..:) Hver mandag er to "assistenter" i sving og tar med eldre/ demente "karra" på tur. Assistentene går på turnus. Har du lyst til å være med som assisten eller kjenner noen som hadde hatt godt av dette avlastningstilbudet, ta kontakt med Frivilligsentralen.
2022 © Leksvik frivilligsentral